Media

Media

Pressmeddelande

7 januari 2021

Ny Mat&Smak-festival 

vill inspirera till hållbarhet och roliga kulturmöten 


Genom mat, smak, underhållning och musik vill Susanne och Alexis Ferrer skapa en festlig månad som tar frågan om hållbar mat på allvar. Festivalen går av stapeln på Glassbaren i Rönninge den 1:a till den 31 augusti 2021. 


Under festivalen möts matproducenter, konsumenter och kockar med ursprung från olika delar av världen. En bondenära marknad, föredrag och teater samsas med nya vegetariska rätter som avsmakas i festivalens smaktävling. Scenprogrammet kommer innehålla minst fyra live-konserter, en pjäs, och föredrag av bönder, kokboksförfattare, forskare, politiker, ungdomar. Dessutom kommer besökarna kunna se en utställning som lyfter fram inspirerande exempel och idéer för hållbar mathållning. 


Kockar med ursprung i olika kulturer möter vegetarisk och närproducerad mat


- Att vegetarisk mat trendar just nu är intressant, och i Salem sjuder det av lust för att både odla mat och handla närproducerad mat. Det ser man på intresset för den nya reko-ringen i Rönninge som startades i december, säger Alexis. Sen är det roligt att se vad som kan ske i mötet mellan en kock från Brasilien och en laddning grönsaker från närområdet. 


En plattform för dialog


Vad menas med att inspirera till hållbarhet genom en festival?

 - Frågan om hur du äter är till viss del en moralfråga, eftersom mathållningen påverkar såväl andra människor som klimatet. Men det är ingen vits med att köra in i skam- och skuldspåret, säger Susanne Ferrer Graham. Vi vill bidra till att medvetandegöra både oss och besökarna om valen och vanorna kring mat, och inspirera med exempel, idéer, möten och musik. 

 

- Vi ser festivalen som en plattform för en levande dialog om hur man kan göra med maten, på personlig nivå och på kommunal nivå. Corona-anpassad och digital om så behövs, men vi siktar på en vanlig hederlig folkfest med mycket sommarkänsla och glädje. 

 

Glassbaren i Rönninge renoveras nu och utvidgas under vintern till att bli vegetarisk restaurang. Mat&Smak-festivalen genomförs tack vare stöd från Jordbruksverket och Leader Sörmlandskusten. 


Se mer på 

https://glassbarenironninge.se/mat-smak/


För mer information och bilder, kontakta 

Susanne Ferrer Graham

info@glassbarenironninge.se

073 633 29 67 eller 073 918 26 86


För mer info om rekoringen, se fb-gruppen REKO Rönninge

Callius Media dokumenterar Mat&Smakfestivalen

Första Mat&Smak-mötet med Anja och Babba Callius och känslan är stark. Att samarbeta med dem känns alltid både roligt och tryggt. 


Anja och Babba är väl insatta i hållbarhetsfrågor och om du behöver gestalta hållbara steg i din organisation eller ditt företag, vänder du dig tryggt till Callius Media. 


Foto ovan: Babba CalliusFoto nedan: Anja Callius